безплатна регистрациязабравена парола

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “BEER BROTHER” НА КАМЕНИЦА АД

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

Промоцията “Beer Brother” е организирана от Каменица АД, наричана още Организатор. Правилата на промоцията са задължителни и обвързващи за всички участници в нея. Организаторът си запазва правото да спира временно, продължава или прекратява Промоцията, да изменя или допълва Правилата, промените на които влизат в сила само след предварително публично оповестяване в ежедневник.

ЧАСТ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 19 септември 2005 г. и продължава до 28 ноември 2005 г. Последният ден, в който участниците в Промоцията могат да изпращат своите писма, е 28 ноември 2005 г.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА

А) 11 награди - участие на живо в студиото на тв шоуто “Big Brother” и вечеря със звездите от Big Brother 2;
Със съгласието си за участие в предаванията на живо в студиото на Big Brother спечелилият Награда А дава съгласие името и образът му да бъдат използвани за рекламни цели, свързани с промоцията.
Б) 5 000 (пет хиляди) лева и вечеря със звездите от Big Brother 2.
С приемането на наградата спечелилият Награда Б дава съгласие името и образът му да бъдат използвани за рекламни цели, свързани с промоцията.

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За участие в промоцията не се изисква покупка. Участниците в промоцията следва да напишат четливо трите си имена и телефон за контакт на лист хартия, на талон, или да попълнят същите данни във формуляри, публикувани на интернет страницата www.bigbrother.bg, като отговарят и на въпрос: “Кой е любимият ти участник в “Big Brother-2?”.
От получените до 12 часа всеки понеделник отговори и данни на участниците (по пощата и чрез интернет) ежеседмично се тегли печеливш за Награда А. На 05 декември 2005 г. в присъствието на нотариус измежду всички участници се тегли и името на участника, който печели голямата Награда Б. Всеки, който е изпратил отговор и данни има право да участва за Награда Б. Спечелилите Награда А, както и тези, отказали се от нея, също имат право да участват за Награда Б.
Участията в промоцията “Beer Brother” чрез попълване на талон, лист хартия или формуляр в интернет страницата www.bigbrother.bg са равнопоставени.

ЧАСТ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Спечелилите се уведомяват за наградата, като Организаторът осъществява с тях контакт чрез подадения за участието им в промоцията номер на телефон и се уговарят условията на получаването й. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Ако печелившият не може да бъде открит на посочения телефон, или откаже участие в студиото на тв шоуто Big Brother (Награда А) или получаването на 5000 лева (Награда Б), Организаторът изтегля друг печеливш.

ЧАСТ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията могат да участват всички, навършили 18 години, граждани на България, освен служителите на Каменица АД и рекламна агенция Euro RSCG Sofia.

ЧАСТ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Организаторът на промоцията поема задължението да спазва законите за защита на личната информация на участниците в Промоцията, събрана по повод Промоцията.

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на промоцията има право едностранно да прекрати промоцията, като оповести това, както е
Правилата на промоцията могат да се намерят на интернет сайт www.bigbrother.bg.
С включването си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковета на Промоцията.

 

KamenitzaGlobul
Радио Експрес 24 часа
web design: eDesignweb design: eDesign